İkili test nedir ?

Gebelerde 11 ile 14. haftalar arasında yapılması önerilen bir tarama testi olan ikili testte, anne kanında 2 farklı maddenin düzeyi tespit edilir.

down sendromu

Buna ek olarak, ikili test anne adayının yaşı, sigara içip içmediği, gibi bilgiler ve bebeğin ense kalınlığı gibi veriler de hesaba katar. İkili test özel bir bilgisayar programının yardımıyla bebekte Trizomi 21 (Down Sendromu), Trizomi 18 (Edwards Sendromu) Trizomi 13 bulunma riskini ortaya koyar.

İkili testte tahlili yapılan maddeler nelerdir?

Pregnancy associated plasma protein-A (gebelik ile ilişkili plazma proteini-A) PAPP-A ve serbest beta HCG. İkili testte bu ölçümlere dayanarak biyokimyasal Trizomi 21 riski belirlenir.

PAPP-A; gebelik ilerledikçe seviyesi yükselen bir proteindir. Bu artışın Trizomili bebeklerde daha yavaş olduğu belirlenmiştir.

Serbest (free) beta HCG; gebelik ilerledikçe seviyesi azalan bir hormon olup Trizomili bebeklerde azalmanın daha yavaş olduğu belirlenmiştir

İkili testin avantajı nedir?

Biyokimyasal ölçümlere ek olarak, ultrason ile ölçülen; bebeğin ense kalınlığı, bebeğin burun kemiği gibi verilerin de anneye ait bilgilerle beraber bilgisayar programında değerlendirilmesiyle “kombine ikili test” olarak adlandırılan ve doğruluk oranı daha yüksek olan bir sonuç, daha erken dönemde elde edilir.

Bebeğin ense kalınlığı ölçümü ne demektir?

Ultrason ile yapılan incelemede, anne karnındaki bebeğin, ense bölgesinin milimetrik ölçümü, bebeğin ense kalınlığını verir. Burada biriken sıvı ense kalınlığını artırır. Kalınlaşmış ense ölçümü bebekte bazı anormalliklerle ilişkili bulunmuştur. Bu ölçümün ikili testte kullanımıyla risk analizinin duyarlılığı artmıştır ve üçlü test ve dörtlü teste göre daha doğru risk analizleri yapılmaya başlanmıştır.

 

Burun kemiği ölçümü ne demektir?

Burun kemiği, gebeliğin 11-14. haftaları arasında normal bebeklerin %98’inde ultrason ile görülebilmektedir. Anne karnında gelişmekte olan Trizomi 21’li bebeklerin %70’inde, Trizomi 18’li bebeklerin %50’sinde, Trizomi 13’lü bebeklerin %30’unda burun kemiği görülememektedir. Bazı merkezler risk hesaplanmasında burun kemiği de değerlendirmeye katar.

loading...

Bir İkili Test rapor örneği:

Aşağıda bir anne adayına gebeliğinin 11,5 haftasında yapılan bir ikili test sonuç raporu görülmektedir.

ikili test raporu

Demografik veriler başlığı altında, anne adayının 23 yaşında olduğu, gebeliğinin 11,5 haftasında bulunduğu görülmektedir. Düzeltme faktörleri başlığı altında anne adayının tek bebeğe hamile olduğu, ağırlığının 76 kilo olup sigara kullanmadığı bilgileri bulunmaktadır.

Biyokimyasal sonuçlar başlığı altında anne kanındaki PAPP-A ve serbest beta HCG düzeyleri bulunmaktadır. Anne adayının serbest beta HCG düzeyi beklenenden yüksek bulunmuştur.

Yan kolonda, ultrason ile ölçülen bebeğin ense kalınlığı verisi yer almaktadır. Ölçümde burun kemiği ile ilgili veri olmadığından değerlendirmeye alınmamıştır.

Bu veriler ışığında verilen ikili test sonucunda anne adayının Trizomi 21 için belirlenen riski 1/111 olup, yüksek bir risk olarak değerlendirilmiştir.

İkili testte Trizomi 18 ve Trizomi 13 bulunma riskinin 1/10.000’den düşük olduğu hesaplanmıştır.

Tüm bu risk oranları, istatistiksel değerlendirmeler olup, riskin yüksek çıkması bebekte kesin problem varlığını göstermeyeceği gibi, düşük risk bebeğin sağlam olduğunun göstergesi değildir.

İkili test sonucunuz, tıpkı Üçlü Test (üçlü test nedir ?) veya Dörtlü Test’de olduğu gibi, doktorunuz tarafından değerlendirilmeli, teşhis için ne yapılması gerektiğine doktorunuz karar vermelidir.loading...

Bir soru sor ya da yorum yaz...

Anti-Spam Protection by WP-SpamFree

18 Yorum