Kan tahlili çeşitleri nelerdir ?Kanda tahlil çeşitleri
Genel olarak yapılan kan tahlili çeşitleri şunlardır:         

1. Biyokimya Tahlilleri

 • Kan şekeri (açlık, tokluk)
 • Üre
 • Kreatinin
 • Kolesterol
 • Trigliserit
 • HDL
 • LDL
 • AST (SGOT)
 • ALT (SGPT)
 • Fosfor
 • Kalsiyum
 • Total protein
 • Albumin
 • Ürik asit
 • Total Bilirubin
 • Direk Bilirubin
 • Amilaz
 • CK
 • CK-MB
 • Sodyum
 • Potasyum
 • Klorür
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • ASO
 • CRP
 • RF2. Hormon Tahlilleri

 • TT3: Total T3
 • TT4: Total T4
 • FT3: Serbest T3
 • FT4: Serbest T4
 • TSH: Tiroid-Stimulating Hormon (Tiroid Uyarıcı Hormon)
 • E2: Estradiol
 • ß-HCG: Beta Human Chorionic Gonatdotropin
 • FER: Ferritin
 • B12: Vitamin B12
 • FOL: Folik Asit
 • Testosteron
 • DHEA-SO4: Dehidroepiandrostendion-sülfat
 • 17-alfa-OH-P: 17-alfa-hidroksi-progesteron

3. Tümör Belirteçleri

 • AFP: Alfa-Fetoprotein
 • CEA: Karsinoembriyolojik antijen
 • CA 125: Karbonhidrat antijen 125
 • CA 15–3: Karbonhidrat antijen 15-3
 • CA 19–9: Karbonhidrat antijen 19-9
 • PSA: Prostat-Spesifik Antijen
 • Free PSA: Serbest PSA

4. Pıhtılaşma tahlilleri

 • PTZ: Protrombin Zamanı
 • APTZ: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı
 • Kanama zamanı
 • Pıhtılaşma zamanı
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Fibrin yıkım ürünleri
loading...

5. Hematoloji tahlilleritahlil

 • Hemogram (kan sayımı)
 • Periferik yayma
 • Sedimantasyon

 

6. Hepatit Tahlilleri

 • HbsAg
 • Anti-Hbs
 • Anti-HAV IgM
 • Anti-HAV Total
 • HbeAg
 • Anti-HBe
 • Anti-HIV
 • Anti-HCV

 

7. İmmünoloji tahlilleri

 • Kompleman testleri (C3,C4)
 • İmmünglobulin testleri (IgG, IgA, IgM)

 

8. Kültür tahlilleri

9. Genetik tahliller

Bu konu ile alakalı (Kan tahlili nedir?) konumuzuda inceleyebilirsiniz..
loading...

Bir soru sor ya da yorum yaz...

Comment Spam Protection by WP-SpamFree

13 Yorum