-->

Evde Sağlık Hizmetleri

Yorum Gönder
Birçok kişi çeşitli sağlık sorunları yüzünden hastanelerde görülmesi gereken işler için hastanelere gidememektedir. Bu sebeple ihtiyaçları olan sağlık hizmetlerine kavuşamamaktadır. Hastaların bu mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Özürlü, yatağa bağımlı hastalar başta olmak üzere evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylere, evinde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetleri "Evde Sağlık Hizmetleri" olarak adlandırılmaktadır. Tüm illerin sağlık müdürlükleri tarafından organize edilen bu hizmetler kapsamında resimde görülen organizasyon hayata geçirilmiştir.


Evde sağlık hizmetleri organizasyonu 


evde sağlık hizmetleri

Evde sağlık hizmetinin organizasyonunda bir doktor ve hemşire başta olmak üzere şoför ve tıbbi sekreter görev yapar. Bunlara ek olarak fizyoterapistler, diyetisyenler, psikologlar ve sosyal çalışmacılar da organizasyona katılır. Böylece yatağa bağlı, hastaneye gidemeyen ve sağlık hizmeti ihtiyacı olan birçok hastaya sağlık hizmeti götürülmüş olur.

Solunum sistemi hastaları, ileri derecedeki kas hastaları, son dönem kanser hastaları ve yeni doğanlar öncelikli hizmet grubu olarak belirlenmiştir.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında aşağıda sayılan işlemler yapılır:

  • Hastaların muayeneleri ve konsültasyon hizmetleri,

  • İlaçların yazılması,

  • Sağlık kurulu raporlarının çıkarılması,

  • Pansuman, yara bakım, sonda uygulamaları,

  • Kan tahlili, EKG uygulamaları,

  • Rehabilitasyon, eğitim ve destek hizmetleri,

  • Ağız ve diş sağlığı hizmetleri,

  • Hasta nakil hizmetleri yapılır.

Bunların dışında  tedaviye yardımcı olabilecek demirbaş niteliğindeki cihazların temini ve hastaya zimmet karşılığı verilmesi de verilen hizmet kapsamındadır.

Bu hizmet hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve aile hekimleri aracılığı ile sunulur.

evde sağlık hizmetleri logo

İhtiyaç sahibi hastalar ve yakınlarının başvurusu ile belirlenen merkezlerden hizmet alınabilir. Bu hizmet özellikle evde bakılan hastaların ve hasta yakınlarının merak ettiği önemli bir konudur.

Türkiye genelinde Sağlık Müdürlüğü koordinasyon merkezi bünyesinde 444 3 833 no.lu telefon hattı ile bu hizmete ulaşılabilir. Buraya kayıt yaptırılmak ve Kayıt için "Ek-3 Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu"nun doldurulup İl Sağlık Müdürlüğünde Evde Sağlık Hizmetleri bölümüne teslim edilmesi gerekir. Formda istenen bazı bilgiler aile hekimi tarafından doldurulur. Ücretsiz olan bu işleme ihtiyacı olan herkes başvurabilir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN