Kemik erimesi (osteoporoz) nedir ?

Osteoporoz” halk arasında kemik erimesi olarak bilinir. İskelet sistemimizi oluşturan kemiklerimiz yaşam boyu yenilenmektedir. Yenilenme sürecinde kemikler tabiri caizse bir yandan eritilirken bir yandan da yeniden yapılır. Kemik yapımı ve yıkımı arasında bir denge bulunmaktadır ve bu sebeple iskeletimiz sağlam kalır. 

Ancak, denge bozulduğunda, yani kemik yıkımı kemik yapımından daha fazla olduğunda osteoporoz adı verilen durum ortaya çıkar. 

Kemik döngüsü nedir?

Yaşam boyu değişen biyomekanik kuvvetlere adaptasyon için kemiklerde sürekli değişiklikler meydana gelmektedir. Kemiğin yoğunluğu yaş ilerledikçe artar ve 18-25 yaşları arasında maksimuma ulaşır.

Hasar gören ve eskiyen kemiğin onarılması yanında vücudumuzdaki mineral dengesinin sağlanması için kemiklerimiz devamlı surette yeniden şekillenir. Bu şekillenme esnasında kemik bir yandan eritilerek bir kısım kemik ortadan kaldırılırken bir yandan da eritilen kısım yerine yenisi yapılır. Bu yapım ve yıkım sürecine kemik döngüsü adı verilir. Normal şartlar altında eritilen kemik ile yeni yapılan kemik miktarı dengede olup birbirine eşittir.

Kemik erimesi (osteoporoz) nedir?

osteoporozKemik döngüsündeki dengenin yıkım yönünde değişmesi, kemik kütlesinde azalma ve kemiğin mimari yapısının bozulmasına yol açar. Osteoporoz olarak adlandırılan bu durumda, kemiklerin zayıflaması ile birlikte kırık meydana  gelme riski de artar. Yandaki şekilde sağlam kemik ile osteoporoz bulunan kemik arasındaki farklar görülmektedir. 

Osteoporoz, dünya çapında büyük bir sağlık problemidir. ABD’de 52 milyon kişide osteoporoz ve düşük kemik yoğunluğu olduğu, 2005 yılında osteoporoza bağlı kırıkların 19 milyar dolara mal olduğu saptanırken, 2025 yılında maliyetin 25.3 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde de yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, osteoporoz önemli bir sağlık problemi olmaya başlamıştır.

Kemik erimesi teşhisi nasıl konur? 

Dünya Sağlık Örgütü, osteoporoz tanısı için kemik mineral yoğunluğu ölçümünü önerir.

Kemik mineral yoğunluğu ölçümü tıbbi olarak “Dual Enerji X-Işını Absorbsiyometri (DEXA)” olarak adlandırılır. Kemik ölçümü olarak da bilinen bu yöntem kemik erimesi bulunup bulunmadığı anlaşılır.

 Yazının devamı için “Sonraki sayfa”yı tıklayınız.

BU YAZIYI PAYLAŞ: Google+...


loading...

Bir soru sor ya da yorum yaz...

Comment Spam Protection by WP-SpamFree

5 Yorum