-->

Antibiyogram nedir?

Yorum Gönder

Doktor neden kültür antibiyogram tahlili ister ?


Doktor muayeneden sonra, hastalık sebebi olarak enfeksiyon düşünüyorsa, enfeksiyondan sorumlu mikrobu ve bu mikrobun duyarlı olduğu antibiyotiği belirlemek amacıyla "kültür antibiyogram" tetkiki isteyebilir.

antibiyogram

Kültür antibiyogram tahlilinin aşamaları nelerdir ?

Örnek enfeksiyon bölgesinden uygun şartlarda alınır;

Alınan materyal laboratuvarda özel yöntemler kullanılarak, bu iş için özel hazırlanmış besiyerlerine ekilir,

Bu besiyerleri uygun sıcaklıklarda, belirli bir süre bekletilerek enfeksiyona neden olan mikroorganizma üretilir,

Laboratuvarda yapılan, mikropların üretildiği bu işleme "kültür" denir.

Üreyen bu bakterilere hangi antibiyotiğin etkili olduğunu tespit etme işlemine ise "antibiyogram" adı verilir. Yani kısaca antibiyogram, bakteriyi hangi ilaçların en etkili şekilde ortadan kaldıracağının, hangi ilaçların ise etkisiz kalacağının belirlenmesi işlemidir.


Antibiyogram nasıl yapılır?

Kültürde üreyen bakteriler sıvı besiyerinde çoğaltılır, çoğaltılan besiyerindeki bakteriler, özel bir besiyerinin her tarafına yayılacak şekilde ekilir. Farklı antibiyotiklerin emdirildiği farklı kağıt diskler bu besiyerinin üzerine steril bir pensle konur ve 24 saat etüvde bekletilir.

Eğer antibiyotik bakteriye etkili ise diskin etrafındaki bakteriler öleceğinden, bakterinin duyarlılık derecesine göre diskin etrafında dairesel bir alan oluşur. İlaç ne kadar etkili ise bu dairenin alanı da o kadar büyük olur. Ancak, her antibiyotik diskinin çevresinde oluşacak alan farklı olabilir. Bu alan her antibiyotiğe özel olarak değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme sonucu bakterinin antibiyotiğe olan duyarlılığı; "az duyarlı", "duyarlı" veya "dirençli" olarak rapor edilir.

kültür antibiyogram

Yukarıdaki resimde, bir antibiyogram testi görülmektedir. Testte 12 adet antibiyotiğe karşı bakterinin duyarlılığı araştırılmıştır. Buna göre, bakterinin dirençli olduğu antibiyotikler "K" antibiyotiğidir. Çünkü diskin çevresinde bakteriden temizlenen bir alan bulunmamaktadır. Bakteri, diğer antibiyotiklere ise duyarlıdır. Tedavi için bu antibiyotikler arasından seçim yapılabilir.

Bu seçimde çeşitli faktörler rol oynamaktadır. Kişide bulunan bazı hastalıklar bazı antibiyotiklerin kullanılmasına engel olabilir. Bu sebeple doktor, hastanın klinik durumunu göz önüne alarak, bakterinin duyarlı olduğu antibiyotiklerden birini tercih edecektir. Ancak, antibiyogram sonucuna göre "K" antibiyotiğine karşı bakterinin dirençli olduğu anlaşıldığından bu antibiyotik tedavi seçeneği olarak düşünülmemelidir. Eğer bu antibiyotik kullanılırsa, hasta iyileşemeyecektir.


Sonuçlar nasıl rapor edilir ?

Yapılan antibiyogram mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilir. Antibiyotiklerin emdirildiği disklerin etrafındaki halkanın çapı ölçülür. Antibiyograma konan antibiyotikler listesindeki ilaçların karşısına az duyarlı, duyarlı veya dirençli olarak yazılarak rapor verilir.


Antibiyogram neden önemlidir?

Antibiyotiklerin enfeksiyona sebep olan mikroorganizmanın hangisi olduğu tespit edilmeden gelişigüzel kullanılması, bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmalarına sebep olmaktadır. Direnç nedeni ile tedavi başarısızlığa uğramakta, verilen ilaçlar işe yaramamaya başlamaktadır. Bu sebeple, yeni ve etkili ilaç bulma çalışmaları yapılmakta, bu işe çok para harcanmaktadır. Halbuki her enfeksiyonda, etken mikroorganizmanın belirlenmesi ve antibiyogram sonucu o bakteriyi ortadan kaldıracak antibiyotiğin seçilerek kullanımı, etkisiz ilaç kullanımından doğan ekonomik kaybın önlenmesi yanında, hastanın iyileşme hızını artırması açısından da son derece önemlidir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN