-->

Kültür tahlili nedir ?

Yorum Gönder

Doktor neden kültür tahlili ister ?


Herhangi bir sağlık sorunundan dolayı doktora giden hastaya, doktor muayeneden sonra, enfeksiyon düşünüyorsa, teşhis ve tedaviye yardımcı olması için, hangi mikrobun sorumlu olduğunu anlamak amacıyla "kültür antibiyogram" tetkiki isteyebilir.


Kültür tahlilinin aşamaları nelerdir ?

Örnek ilgili bölgeden alınır; kulak rahatsızlığı olan birinden kulak kültürü, idrar yolları rahatsızlığında idrar kültürü, vücudunun herhangi bir yerinde bulunan yaradan, yara kültürü, sinir sisteminde olan bir enfeksiyondan şüpheleniliyorsa beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü gibi. Bu materyaller laboratuvarda özel yöntemler kullanılarak, bu iş için özel hazırlanmış besiyerlerine ekilir. Bu besiyerleri uygun sıcaklıklarda, belirli bir süre bekletilerek mikroorganizmalar üretilir. Laboratuvarda yapılan, mikropların üretildiği bu işleme "kültür" denir. Kültürde üreyen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıklarını test etmek için yapılan test ise "antibiyogram" olarak adlandırılır.


Kültür sonucunun doğru çıkmasının şartı nedir ?


Kültür tahlili


Kültür işleminin doğru sonuçlanabilmesi için, dikkat edilmesi gereken en önemli husus, kültür materyalinin hastadan alınırken, laboratuvara gönderilirken, laboratuvarda ekim işlemi yapılırken ve sonuçlandırılırken steril şartlara azami ölçüde özen gösterilmesidir.

bakteri kültürü

Kültür çeşitleri nelerdir ?

Aslında, kültür vücudun her yerinden alınan örneklerle yapılabilir. Dizden alınan bir sıvının kültürü yapılabileceği gibi, ciltten alınan bir kazıntının, vücudun herhangi bir bölgesinden çekilen sıvının da kültürü olabilir. Kültürler vücuttan alındığı bölgeye veya materyalin adına göre adlandırılırlar. Genel olarak doktorlar tarafından, hastalardan istenen kültürlerden bir kaçını sıralayalım;

 • Boğaz kültürü: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında,

 • Kan kültürü: Kan dolaşımında bulunan mikropları belirlemek amacıyla,

 • Periton sıvısı kültürü: Karın boşluğu enfeksiyonlarının etkeninin belirlenmesinde,

 • Plevra sıvısı kültürü: Akciğer enfeksiyonlarında,

 • Gaita (dışkı) kültürü: Dışkıdaki hastalık yapıcı etkeni belirlemede,

 • Burun kültürü: Burun içi bir enfeksiyonun aydınlatılmasında,

 • Kulak kültürü: Kulak enfeksiyonlarında,

 • İdrar kültürü: İdrar yılları enfeksiyonuna sebep olan ajanı tespit etmede,

 • Yanık sürüntü kültürü: Yanık bölgesini enfekte eden mikrobu göstermede,

 • Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü: Sinir sistemi enfeksiyonlarını ortaya çıkarmada,

 • Yara yeri, abse kültürü: Cilt üzerindeki yara ve abseye sebep olan mikropları belirlemede,

 • Balgam kültürü: Akciğer enfeksiyonlarında,

 • Sperm kültürü, Erkek üreme sistemindeki enfeksiyonlarda,

 • Vajina kültürü: Kadın genital organları enfeksiyonlarında,

 • Konjuktiva kültürü: Göz enfeksiyonlarında etkenin belirlenmesini sağlar.

Yukarıda sıraladığımız kültürlerin hepsi farklı bir yöntemle hastadan alınır ve laboratuvarda farklı işlemlere tabi tutularak yapılır. Bazı örnekler steril bir enjektör ile alınır, bazıları steril eküvyon çubuğu ile, bazıları da steril bir kap ile alınarak laboratuvara gönderilir.


Besiyeri ne demektir ?

Alınan örneklerin çoğaltılabilmesi için mikropların üreyebilmesi için gerekli besinleri içeren ortama "besiyeri" adı verilir. Her mikroorganizma aynı besin öğelerinin bulunduğu ortamda üremeye bilir. Bazı örnekler aynı besiyerlerine ekilebileceği gibi, bazıları için ise tamamen kendine özel olan besiyerleri kullanılabilir. Sadece bir kültür çeşidine özel hazırlanmış besiyerlerine "özel besiyerleri" denir. Özel besiyerleri dışında kalan besiyerleri ise "genel besiyerleri" olarak adlandırılır. Ekilen kültürler uzman kişiler tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır.


Kültür tahlilleri nerede yapılabilir ?

Kültürler hem yeterli araç, gereç, hem bu konunun uzmanı doktor ve laboratuvar teknisyenlerinin bulunduğu büyük hastanelerde, sağlık merkezlerinde ve özel laboratuvarlarda yapılabilmektedir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN