-->

Prostat kanseri tedavisi

Yorum Gönder
Prostat kanseri tedavisi kişiden kişiye değişmektedir. Çünkü muayene bulguları, PSA düzeyleri, biyopsi bulguları ve yapılan evrelendirme sonucu elde edilen veriler herkeste aynı değildir. Prostat kanseri tedavileri ürologlar, onkologlar ve/veya nükleer tıp uzmanları tarafından yapılır.

Prostat kanseri tedavisinde uygulanan yöntemler aşağıda sıralanmıştır:

1. Takip: Düşük riskli prostat kanserlerinde tedavi seçeneklerinden birisidir. Muayene, biyopsi sonucu, PSA düzeyi ve Gleason skorlarının değerlendirilmesi sonucu hastanın takip edilmesine karar verilebilir. Bu durumda periyodik olarak bazı testler yaptırmanız istenecektir. Yapılacak olan diğer tedavi seçeneklerinin yan etkileri de olacağından, yaşlı ve sağlık problemleri bulunan hastaların yükünü artırmamak için bu seçenek düşünülebilir.

2. Radyasyon tedavisi: Kanser hücrelerini öldürmek için ilk seçenek olarak kullanılacağı gibi cerrahi sonrası da kullanılabilir. Radyasyon tedavisi internal ve eksternal olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Eksternal radyasyon tedavisinde; radyasyon, dışarıdan prostata gönderilerek kanserli hücreler temizlenir.

İnternal radyasyon tedavisinde; prostat içine sokulan ince tüpler aracılığıyla prostattaki kanser hücrelerine radyasyon gönderilerek tedavi uygulanır.

prostat kanseri ameliyatı

3. Cerrahi tedavi: Erken evre prostat kanserlerinde, kanser henüz prostatın sınırlarını geçmemişken, cerrahi tedavi ile prostat çıkarılır. Radikal prostatektomi adı verilen cerrahi tedavi esnasında yakından geçen sinirler korunmaya çalışılır. Ancak büyük tümörlerde bu mümkün olmayabilir.

4. Hormon tedavisi: Prostat kanser hücreleri testosteron başta olmak üzere erkeklik hormonlarının etkisiyle büyüyüp gelişirler. Bu tedavide amaç prostattaki kanser hücrelerini androjenler denilen erkeklik hormonlarından mahrum bırakmaktır. Bunun için, testislerden testosteron, böbreküstü bezinden androjen üretimini engelleyen veya androjenlerin etkilerini bloke eden ilaçlar kullanılır.

5. Kemoterapi: Prostat içindekilerden başka prostat dışı kanser hücrelerini ortadan kaldırabildiğinden ileri evre, yani prostat dışına yayılmış olan kanserlerin tedavisinde tercih edilmektedir. Bu tedavide hastanın damar yolundan bir takım ilaçlar verilerek kanserli hücreler öldürülür.

6. Kriyoterapi: Bu yöntemde prostat içindeki kanser hücreleri dondurularak yok edilmektedir. Uzun dönem yan etkileri çok fazla bilinmediğinden fazla yaygın ve tercih edilen bir yöntem değildir.

7. Prostat kanser aşısı: Bu aşı, diğer aşı uygulamalarının aksine, prostat kanserinin gelişimini engellemez, mevcut prostat kanserini tedavi eder. Hastanın bağışıklık sistemi hücreleri vücut dışına alınarak, uyarılır ve tekrar vücuda verilerek prostat hücrelerini ortadan kaldırması sağlanır.

8. HIFU: "High Intensity Focused Ultrasound" İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltma ile isimlendirilmiştir. Yüksek frekanslı ultrason dalgaları kullanılarak prostat kanser hücrelerinin öldürülmesi amacıyla kullanılan bir tedavi yöntemidir. Yeni bir yöntem olduğu için tedavinin uzun dönemli etkileri konusunda yeterli bilgi mevcut değildir. Sadece belirli merkezlerde uygulanan, çok fazla yaygınlaşmamış bir tedavi şeklidir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN