-->

Prostat kanserinde evrelendirme

Yorum Gönder
Prostat kanserinde evrelendirme, prostat kanserinin ne kadar yayıldığının göstergesidir. Bunu ortaya koyabilmek için bazı görüntüleme tetkiklerinin yapılması gerekir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

Trans Rektal Ultrasonugrafi: TRUS olarak kısaltılarak isimlendirilen bu yöntemde makata yerleştirilen bir ultrason probu ile prostatın büyüklüğü belirlenir. Takriben 10 dakika kadar süren bu işlem genellikle parmak kalınlığında bir prob ile yapılır. Büyüklük ölçmenin yanı sıra biyopsi alımı esnasında da bu tip bir prob kullanılır.

Kemik sintigrafisi: Prostat kanserinin kemiklere yayılıp yayılmadığını göstermek amacıyla kullanılan bir tetkiktir. Düşük miktarda radyoaktif madde kullanılarak yapılan bu işlem, kemiklerdeki radyasyon miktarını ölçmeye yarar. Eğer prostat kanser hücreleri kemiklere yayıldıysa burada radyasyon artışı görülecektir. Yandaki resimde bir  örneği görülmektedir.

kemik sintigrafisi


Bilgisayarlı tomografi: Prostat kanserinin yayılımını ortaya koymak üzere yapılan başka bir tetkik de bilgisayarlı tomografi, kısaca BT'dir. Organlara yayılım olup olmadığının anlaşılmasını sağlar.

Manyetik rezonans görüntüleme: MR olarak isimlendirilen bu tetkik de prostat kanserinin genellikle yumuşak dokulara ne kadar yayıldığını göstermek amacıyla kullanılır. Yukarıda adı geçen bu tetkikler yardımıyla evrelendirme yapılır. Yapılan evrelendirmeye göre hastaya uygulanan tedavi şekli farklılık gösterir. 
Aşağıda prostat kanserinde yapılan evrelendirme ve evrelerin ne anlama geldiği sıralanmıştır:

Evre 1: Prostat kanseri küçüktür, parmakla muayene ile hissedilmez, tesadüfen saptanır ve prostat içindedir.

Evre 2: Kanser biraz daha ilerlemiştir ancak hala prostat sınırları içindedir.

Evre 3: Kanser prostatın dışına çıkmış ve seminal veziküllere yayılmıştır ama lenf düğümlerine yayılım yoktur.

Evre 4: Kanser yakın lenf düğümleri, yakın doku ve organlardan rektum ve mesane ile uzak organlar olan kemik ve akciğerlere yayılmıştır.

Prostat kanserinde tedavi seçenekleri için (Prostat kanseri tedavisi) konusunu inceleyebilirsiniz.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN