-->

Havuz temizliği

Yorum Gönder
Yüzme havuzlarının temizliği son derece önemlidir. Serinlemek ve eğlenmek için tercih edilen yüzme havuzları, temizliğine dikkat edilmediği zaman, çeşitli enfeksiyonların bulaşmasına sebep olabilir. Birçok insanın kullandığı havuzlar, bu insanların beraberinde taşıdığı istenmeyen misafirler nedeniyle enfekte olabilir. Bu durumda o havuz artık hastalıkların bulaşabileceği bir kaynak haline gelir. Tifo, dizanteri, mantar enfeksiyonları ile göz, kulak, burun, boğaz ve deri enfeksiyonları havuzlardan bulaşabilen hastalıklardır. Bunu engellemek için havuz sularının dezenfeksiyonu büyük önem taşımaktadır.


Yüzme havuzlarının işletimi belli bir kurala bağlı mıdır ?


Yüzme havuzları "Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik" maddelerine göre işletilmektedir.


Bu yönetmeliğe göre, havuz sularının dezenfeksiyonu için kullanılacak maddeler ve bunların havuz suyunda bulunması gereken miktarları ile yapılması gereken bakımların ve analizlerin hangi sıklıkta olması gerektiği belirlenmiştir. Sağlık Müdürlükleri de yaptıkları denetimlerle havuz sularının şartlara uyup uymadığını kontrol etmektedir.


Havuz suyunun ölçümleri ne sıklıkta yapılmalıdır ?

İşletmeci tarafından havuz suyu kullanımından önce ve izleyen dörder saatlik aralıklarda olmak üzere günde en az 3 defa havuz suyunun sıcaklığı, pH'sı (asiditesi), serbest klor düzeyi, dezenfeksiyon için hidrojen peroksit kullanılıyorsa düzeyi ölçülmelidir.

Her gün siyanürik asit, renk ve bulanıklık ölçülmeli, haftada bir defa da toplam alkalinite belirlenmelidir. Ayrıca, ayda bir defa, yüzme havuzunun kullanımının yoğun olduğu dönemlerde ise ayda iki defa olmak üzere havuz suyunun mikrobiyolojik özellikleri analiz ettirilmelidir.


Havuz suyunun mikrobiyolojik açıdan özellikleri ne olmalıdır ?

Havuz suyunda toplam koliform bakteri 100 mililitrede "sıfır" olmalıdır. Aynı zamanda E.coli ve pseudomonas aeruginosa açısından da 100 mililitrede hiç bakteri bulunmamalıdır. Toplam koloni sayısı 37 derecede, 24 saatte mililitrede en fazla 200 koloni oluşturan birim (CFU) olabilir.


Havuz suyunun sıcaklık ve pH değerleri ne olmalıdır ?

Açık yüzme havuzlarının sıcaklığı 26-38 derece arasında olabilir. Kapalı havuzların suyu ise 26-28 derece arasında olmalıdır. Havuzların pH, yani asidite değeri ise en az 6.5 en fazla 7.8 olabilir.


Havuz temizliği için kullanılan maddeler nelerdir ?

pH düşürücü: Havuz suyunun asiditesinin ayarlanması çok önemlidir. Genelde yükselme eğilimi gösterdiğinden pH düşürücüler ile seviyesi düşürülür.

Dezenfektan: Havuz suları sıklıkla klor ile dezenfekte edilir. Klor diğer dezenfektan maddelere göre daha ucuz olduğundan tercih edilir. Klor dışında; ozon, ultraviyole, klordioksir, hidrojen peroksit ve biguanid veya gümüş nitrat gibi maddeler de kullanılabilir.

Yosun giderici: Suda yosun oluşumunu önler.

Topaklayıcı madde: Havuz suyundaki küçük pislikleri bir araya toplayıp havuzun filtre sistemi tarafından tutulabilmesini sağlar.


Havuz  suyundaki serbest klor nedir, miktarı ne olmalıdır ?

Serbest klor, havuz suyundaki mikropları öldücü etkiye sahip miktarı ifade eder.

Açık havuzlarda serbest klor miktarı litrede en az 1, en fazla 3 miligram, kapalı havuzlarda ise litrede en az 1, en fazla 1.5 miligram olmalıdır. Açık havuzlarda güneşin de etkisiyle serbest klor miktarı hızla düştüğünden dezenfeksiyonun güvenli olması için sık aralıklarla kontrol edilmelidir.

yüzme havuzu temizliği

Havuz suyundaki bağlı klor nedir, miktarı ne olmalıdır ?

Bağlı klor, havuz suyunda bulunan çeşitli maddelere bağlanan ve artık dezenfekte edici özelliği kalmamış olan klordur. Havuz suyundaki bağlı klor miktarı litrede en fazla 0.2 miligram olmalıdır.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN