-->

ALL (Akut lenfoblastik lösemi) tedavisi

Yorum Gönder
ALL tedavisinde farklı aşamalar bulunur. Bu aşamalar; belirgin bir iyileşmenin sağlanması (indüksiyon tedavisi), bu iyileşmenin pekiştirilmesi (konsolidasyon tedavisi), iyileşme süresinin devamlılığının sağlanması (idame tedavisi) ve santral sinir sistemini koruyucu tedavi şeklinde sınıflandırılabilir. Bu aşamalardan ilki olan indüksiyon tedavisinde; kan dolaşımında ve kemik iliğinde bulunan lösemi hücrelerinin çoğu ortadan kaldırılmaya çalışılırken, normal kan hücrelerinin üretimi sağlanmaya çalışılır. Genellikle ALL tedavisinin ilk aşaması olan bu safhada çeşitli kemoterapi ilaçları kullanılır. Kemoterapi ilaçları lösemik hücreleri öldürürken, bazı yan etkilere de sebep olduğundan, bu dönemde hasta hastaneye yatırılarak tedavi uygulanır. Bu süreçte ortaya çıkabilecek; kanama, kansızlık gibi yan etkiler dikkatle takip edilir. Kemoterapi sonunda hastalar genellikle bir iyileşme sürecine girer ve bu dönemde ilave tedaviler uygulanır.

lösemi hastalığı

Konsolidasyon veya pekiştirme tedavisi de denen safhada; tedavinin ilk aşaması ile belirgin bir iyileşme sağlanan ALL hastalarında, vücutta kalmış olması muhtemel lösemik hücreleri tamamen ortadan kaldırılmaya çalışılır. Hastalığın ileride yinelemesini önlemek amacıyla yapılan bu tedavi aşamasında, hastanın durumuna göre, çeşitli yöntemler kullanılır.

all lösemi tedavisi

İdame tedavisi, lösemi hücrelerinin yeniden çoğalmasını engellemek için yapılır.

Uzun yıllar boyunca devam eden bu tedavide, hafif dozlarda ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların kullanıldığı dönemde, hastalar belirli sürelerde kontrole çağırılarak, birtakım testlerle takip edilir.
Santral sinir sisteminin korunması amacıyla yapılan tedavide, lösemi hücrelerinin beyin ve omuriliğe yayılmasın engellenmeye çalışılır. Bu safha, diğer tedavilerden ayrı bir dönem teşkil etmez. Diğer tedavilerin uygulandığı safhalarda kullanılan ilaçlar direk olarak beyin omurilik sıvısı (BOS) içine verilerek koruma sağlanır.


Tedavi safhalarında kullanılan yöntemler nelerdir ?

Kemoterapi: Lösemi hücrelerini öldürmek için çeşitli ilaçların kullanıldığı yöntemdir. ALL tedavisinin tüm safhalarında kullanılabilir.

Radyoterapi: Lösemi hücrelerini öldürmek için radyasyonun kullanıldığı yöntemdir. Santral sinir sistemine yayılmış lösemik hücrelerin tedavisinin yapıldığı safha başta olmak üzere, ALL tedavisinde kullanılabilir.

Hedefe yönelik tedavi: Lösemi hücrelerinin çoğalmasına sebep olan anormalliklere yönelik olarak kullanılan tedavilerdir. Anormalliğin bulunduğu hücreleri hedef alan, böylece normal hücrelere zarar vermeyen bu tedavi şekli, kemoterapi esnasında veya kemoterapi sonrasında kullanılabilir.

Kök hücre nakli: Genellikle hastalığın tekrarlama riski olanlarda veya tekrarlağında kullanılabilen bir yöntemdir. Kök hücre naklinden önce, kemik iliğinde lösemi hücresi üreten tüm kanser hücreleri kemoterapi veya radyoterapi ile ortadan kaldırılır. Daha sonra uyumlu bir vericiden alınan sağlıklı hücreler ALL hastasına nakledilir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN