-->

Akut myeloid lösemi teşhis ve tedavisi

Yorum Gönder
AML belirtileri gösteren kişiler rahatsızlıkları nedeniyle doktora başvurduklarında aşağıdaki testlerin yaptırılması istenir:

Kan tahlilleri: AML hastalarının kanında çok sayıda akyuvar bulunurken, alyuvar ve trombosit sayısı düşüktür. Kan hücrelerinin sayısındaki bu değişikliğin saptanabilmesi için bu hastalardan kan sayımı (hemogram) istenir. Kan dolaşımında olgun olmayan kan hücrelerinin görülmesi de AML’yi gösteren işaretlerden biridir. Blast adı verilen bu hücreler de “periferik yayma” adı verilen testte görülebilir.

Kemik iliği testi: AML teşhisini doğrulamak için kemik iliğinin de test edilerek teşhisin doğrulanması gerekir. Özel bir iğne ile kemik iliğinden alınan örnek incelenerek teşhis konur.

Belden su alınması: Bel omurları arasından bir iğne kullanılarak alınan “beyin omurilik sıvısı” (BOS) lösemi hücrelerinin varlığı açısından değerlendirilir.

AML tedavisinde neler yapılır ?AML tedavisi kişinin yaşı, genel sağlık durumu, hastalığa neden olan lösemi tipi gibi birçok faktöre bağlı olarak yapılır. Tedavi; remisyon tedavisi ve konsolidasyon (idame) tedavisi olarak ikiye ayrılabilir.

Remisyon tedavisindeki amaç, kan dolaşımı  ve kemik iliğindeki lösemi hücrelerini ortadan kaldırmaktır. Böylece normal hücreler görevlerini yapabilir hale gelir ve kemik iliği işlev yapabilir hale gelir.

İdame tedavisinde ise kalan lösemi hücreleri ortadan kaldırılır. AML’de genel tedavi yöntemleri aşağıda sıralanmıştır.

Kemoterapi

Kemoterapi: Remisyon tedavisinde ve takiben idame tedavisinde de kemoterapi kullanılır. Lösemi hastalığının tedavisinde ilk sıralarda yer alan kemoterapide, lösemi hücrelerini öldürmek için çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar, tek bir çeşit ilaç olabileceği gibi, farklı ilaç kombinasyonları şeklinde de olabilir.

Hastanede yapılan bu tedavide kullanılan ilaçlar ilk seansta sonuç vermezse, seans tekrarlanabilir.Kullanılan ilaçlar ya tablet şeklinde ağızdan alınabilir veya damar içine uygulanabilir. Lösemi hücreleri santral sinir sistemine yayılmış ise, kemoterapi ilacı beyin omurilik sıvısı içine de uygulanabilir.

İlaç tedavisi: AML’nin bir tipi olan “promyelositik lösemide” arsenik trioksit ve all-trans retinoik asit adı verilen ilaçlar tek başına veya kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılabilir. Bu ilaçlar lösemi hücrelerini öldürür veya bölünerek çoğalmasının engeller.

Kemik iliği nakli: Kök hücre nakli adı da verilen bu işlem idame tedavisinde yapılır.

Hasta olan kemik iliği hücrelerinin, sağlıklı kemik iliği ile değiştirilmesi işlemi olarak tarif edilebilecek olan kemik iliği nakli, belirli kök hücre nakil merkezlerinde yapılabilecek bir işlemdir.

Hastalık belirtilerinin görülmediği dönemde uygulanabilen bu tedavi şeklinde, yüksek doz kemoterapi veya radyasyon tedavisi ile lösemi hücresi üreten kişinin kendi kemik iliği ortadan kaldırılır.  Nakil, kişinin varsa kendi hücrelerinden, veya uygun bir vericiden alınan hücrelerle yapılır.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN