-->

Burun kültürü nedir ?

Yorum Gönder
Vücudumuzun çeşitli yerlerinde enfeksiyona sebep olan mikropların tespit edilebilmesi için kültür testleri yapılır. Bazı mikroplar burunda enfeksiyona sebep olabilir. Burunda enfeksiyon yapan mikroorganizmaların belirlenmesi için tıbbi laboratuvarlarda yapılan kültür testine ''burun kültürü' adı verilir.

Burun kültürü niçin yapılır?


Burun kültürü daha çok burun difterisinde, burun iltihaplarında ve stafilokok adlı mikrobun taşıyıcılarını araştırmak amacıyla yapılır.


Burun kültürü için hastadan örnek nasıl alınır?

Burun kültürünü için örnek alınması, bu konuda yetişmiş uzman kişilerce yapılır. Bu kişiler başta "Kulak Burun Boğaz" (KBB) uzmanları olmak üzere doktorlardır. 

Hastadan burun kültürü alınırken, bu iş için özel olarak hazırlanmış ve steril şartlarda üretilmiş özel malzemeler kullanılır. Burun kültürü için en çok kullanılan ince tahta çubuğun ucuna pamuk sarılmış ve tüp içinde bulunan 'eküvyon çubuğu'dur.

Uzman burundan kültür alırken eküvyon çubuğunu steril tüpün içinden çıkarır, burun deliğine 2-2,5 cm sokarak enfeksiyon bulunan yerlere sürer. Böylece mikroorganizmaların pamuğa bulaşmasını sağlar ve çubuğu hemen steril burun kültürü tüpünün içine konup test için laboratuvara yollanır.

Burunda toplanan sıvı, cerahat vb. örnekler steril bir enjektöre çekilerek veya başka steril bir kaba konarak da laboratuvara gönderilebilir.


Burun kültürü örneği alındıktan sonra ne yapılır?

Tüm kültürlerde olduğu gibi burun kültüründe de önemli olan, alınan örneğin steril bir şekilde, yani dışarıdan başka bir mikroorganizma bulaşmadan laboratuvara gönderilmesidir.

Önceleri kültür testinde kullanılan malzemeler laboratuvar koşullarında hazırlanırken, günümüzde tıbbi firmalar tarafından standart bir şekilde üretilmektedirler.


Burun kültürü nasıl yapılır?

Laboratuvara gelen burun kültürü örneklerine, mikroskobik incelemeler, mikroorganizmaları tanımaya yarayan boyamalar yapılır. Eküvyonlu çubuk kabından çıkarılarak mikroorganizmaların üretildiği özel besiyerlerine sürülür ve ekim yapılır.

burun kültürü alınması

Sıcaklığı istenen sıcaklıkta tutmaya yarayan cihaz olan etüvde bekletilen burun kültürü 24 saatin sonunda etüvden çıkartılarak besiyerinde mikroorganizma üreyip, üremediği kontrol edilir. Üreme varsa, üreyen mikroorganizmanın ismini ve bu mikrobu öldürücü etkili ilacı belirlemek için identifikasyon ve antibiyotik duyarlılık (antibiyogram) testi yapılır.

Kültürlerde genellikle bakteri üremesi olur ancak bazı durumlarda kültürde mantarlar da üreyebilir. Bu durumda mantar tanımlama testleri yapılır.
Burun kültür sonucu nasıl rapor edilir?

Hastalık yapıcı bakteri üremesi tespit edilememişse bir gün sonra ‘normal burun florası üredi’ şeklinde rapor edilir. Üreme varsa, üreyen bakterinin adı yazılarak sonuç verilir.


Burun kültürü ne kadar sürede sonuçlanır?

Laboratuvara burun kültürü örneği verildikten sonra, burun kültüründe üreme yoksa sonuç 1 gün sonra, burun kültüründe üreme varsa 2-3 gün sonra verilir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN