-->

Kolesterol düşürücü ilaçlar

Yorum Gönder
Kan tahlillerinde kandaki kolesterol düzeyi yüksek çıkan kişilere diyet ve egzersiz yapmaları önerilir. Bunun amacı kolesterol düzeyini düşürerek çeşitli kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmaktır. Ancak yapılan hayat tarzı ve beslenme değişiklikleri bazı kişilerde yeterli olmaz ve kolesterol düşürücü ilaç kullanmaları önerilir. Böylece kötü kolesterol de denen LDL kolesterol ve trigliseritleri düşürerek HDL seviyeleri yükseltilmeye çalışılır. Kolesterol seviyesini azaltmada kullanılan ilaçlar çeşitlidir. Kolesterol düşürücü ilaçlar farklı şekillerde etki gösterir ve her ilaçta olduğu gibi kolesterol düşürücü ilaçların da yan etkileri vardır.


Kolesterol düşürücü ilaçlar nelerdir ?


Kan dolaşımındaki yüksek kolesterol düzeyini düşürmek amacıyla faklı ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar şu şekilde gruplandırılır:

Statinler: Bu gruptaki ilaçlar; lovastatin, rosuvastatin, fluvastatin, atorvastatin, pitavastatin, pravastatin ve simvastatin gibi ilaçlardır.

Resinler: Kolestipol, kolestiramin ve kolesevelam bu gruptandır.

Kolesterol emilimini engelleyen ilaçlar: Ezetimib adlı ilaç bu grupta bulunur.

Kolesterol emilimini engelleyen ilaçlar ve statin kombinasyonu: Ezetimib-ve simvastatin bir arada kullanılır.

Fibratlar:
 Fenofibrat ve gemfibrozil gibi ilaçlardır.

Statinler ve kalsiyum kanal blokerleri kombinasyonu: Atorvastatin ve amlodipin bu grupta yer alır.

Niasin grubunda niasin vardır.

Statinler ve niasin kombinasyonu grubunda niasin ve lovastatin bulunur.

kolesterol ilacı

Kolesterol düşürücü ilaçların etkileri nelerdir ?

Statinler LDL ve trigliseritleri düşürürken HDL’yi hafifçe yükseltirler.

Resinler LDL’yi düşürürler.

Kolesterol emilimini engelleyen ilaçlar LDL’yi düşürürken trigliseritleri hafif düşürür ve HDL’yi hafifçe yükseltirler.

Kolesterol emilimini engelleyen ilaçlar ve statin kombinasyonları, fibratlar, niasin ile statin ve niasin kombinasyonları LDL ve trigliseritleri düşürürken HDL’yi yükseltirler.

Statinler ve kalsiyum kanal blokerleri kombinasyonu ilaçlar LDL ve trigliseritler ile birlikte kan basıncını da düşürürler.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN