-->

Tiroid nodüllerinin teşhis ve tedavisi

Yorum Gönder
Boynun ön bölümünde vücut hücrelerinin normal çalışması için gerekli olan tiroid hormonlarını üreten tiroid bezinde bazen tiroid nodülleri gelişebilir. Bu nodüller bazen hiç belirti vermeyebilir ve tesadüfen fark edilebilir. Tespit edildikten sonra, nodülün yarattığı etkinin belirlenmesi gerekir. Bazı nodüller tiroidin daha fazla çalışmasına sebep olurken, bazıları tiroid fonksiyonunu değiştirmezler. Nodüllerin bazıları iyi huylu, bazıları ise kötü huylu olabilir. Bu yazımızda tiroid nodüllerinin nasıl teşhis edileceği ve nodüllerin özelliklerinin nasıl belirlenebileceği anlatılacaktır.


Tiroid nodülleri nasıl teşhis edilir ?


Fizik muayene: Doktorun yapacağı boyun muayenesi tiroid bezinde bir nodül bulunup bulunmadığını belirleyebilir. Bazı nodüller doktorun tespit edebileceği büyüklükte olabilir. Ancak küçük nodüller fizik muayene ile tespit edilemeye bilir.

Laboratuvar testleri: Tiroid nodüllerinin tiroid fonksiyonunu değiştirip değiştirmediğinin anlaşılması için tiroid hormonlarının ve TSH'nin seviyesi ölçülür. Bu hormonlarını sonuçları tiroid bezinin normal çalışıp çalışmadığı ortaya çıkar.  

Fizik muayene ve laboratuvar testleri ile nodüllerin özellikleri belirlenemeyeceği için, farklı bazı tetkiklere ihtiyaç duyulur. Bu tetkikler arasında tiroid ultrasonu ve ince iğne biyopsisi gibi tetkikler bulunur.

Tiroid bezi ultrasonu: Tiroid bezinde bulunan nodülün yerinin, boyutlarının, kistik veya solid oluşunun  belirlenmesi için yapılır.

Ultrason sayesinde elle hissedilemeyen, küçük boyutlardaki nodüller saptanabilir.


tiroid ultrasonu

Teşhis için kullanılan tiroid ultrasonu tespit edilen ve takibe alınan nodüllerin zamanla nasıl bir değişikliğe uğradıklarının belirlenmesine de yarar.
Ultrason, nodüllerin tespit ve takibinin yanında, biyopsi almada da kullanılır.

İnce iğne biyopsisi: Tiroid nodüllerinden hücre örneği alım işlemi "ince iğne biyopsisi" olarak adlandırılır.

Adından da anlaşılacağı gibi, ince bir iğne yardımıyla doktorunuz tiroid bezinde tespit edilen nodülden hücre örnekleri alır.

Alınan bu örnekler patolojiye gönderilerek kötü huylu olup olmadığı anlaşılır.

Küçük nodüllerden örnek alma işlemi ultrason eşliğinde yapılabilir. Böylece alınan örneklerin nodül içinden alındığından emin olunur. 


Tiroid nodülleri nasıl tedavi edilir?

Tiroid nodüllerinin çoğu iyi huyludur. Doktorunuz nodül veya nodüllerin takibinin yapılmasını isteyebilir. Bu durumda 6-12 ayda bir kez tiroid ultrasonu ve fizik muayene ile nodüller takibe alınır.

Takip sırasında nodüller büyüyerek problemlere sebep olursa veya kanser olduğu tespit edilen nodüller cerrahi olarak çıkartılır. 

Fazla miktarda T3 ve T4 üreten nodüller için radyoaktif iyot veya alkol ablasyon tedavisi uygulanabilir. 

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN