-->

Kan kültürünün laboratuvara gönderilmesi

Yorum Gönder
Kan kültürü testi, kan dolaşımı enfeksiyonlarının tespitinde kullanılan bir tahlildir. Kan kültürü testi sonucunda kan dolaşımı enfeksiyonuna hangi mikroorganizmanın sebep olduğu ve hastanın tedavisinde hangi antibiyotiğin kullanılması gerektiği ortaya çıkar. Kan kültürü testi mikrobiyoloji laboratuvarlarında yapılır (Bakınız: Kan kültürü).

Kan kültürü alımından sonra en kısa zamanda tahlilin yapılacağı laboratuvara gönderilmelidir. Kan kültürü şişeleri laboratuvara gönderilirken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekir.


Kan kültürü şişeleri laboratuvara gönderilirken nelere dikkat edilir?


Hasta bilgilerinin yazılması:

Kan kültürü şişelerinin üzerine ve kullanılıyorsa kan kültürü testi istem kağıdına açıklayıcı bilgiler yazılmalıdır. Bu açıklayıcı bilgiler arasında; hastanın adı soyadı, protokol numarası, örnek alım zamanı gibi bilgiler bulunmalıdır.

kan kültürü istem kağıdındaki bilgiler ile şişenin üzerindeki bilgilerin aynı olmasına dikkat edilmelidir. Artık bu bilgiler barkod yazıcılarından çıkan etiketler sayesinde kolayca istem kağıtlarına veya şişelerin üzerine yapıştırılmaktadır.

Kan kültürü için örneğin alındığı bölgenin de kan kültürü istem kağıdı üzerinde belirtilmesi önem taşır.

Kan kültürü için alınan örnek miktarı olması gerekenden az ise sebepleri belirtilmelidir.


Laboratuvara gönderme süresi:


kan kültürü şişelere alınması

Kan kültürü için örnek alımından sonra kan kültür şişelerinin en kısa zamanda laboratuvara gönderilmesi gerekmektedir. Bu süre 2 saati geçmemelidir. Ne kadar erken gönderilirse, kan kültür tahlili işlemi o kadar erken başlayacak ve sonucun çıkması hızlanacaktır. Eğer bu süreye uyulmazsa, kan kültür şişelerinin kan kültür işlemlerine girilmesi gecikecek, kan örneklerinde mikroorganizma varsa kan kültüründe üremeleri engellenecek veya olası bir üremenin tespit edilmesi gecikecektir.


Laboratuvara gönderilmeden önce saklama koşulları:

Kan kültürü şişeleri örnek alındıktan sonra laboratuvara gönderilene kadar oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Kan kültürü alındıktan sonra kan kültürü şişeleri laboratuvara gönderilmeden önce kesinlikle buzdolabına konulmamalı veya dondurulmamalıdır. Çünkü bu işlem kan örneğinde bulunabilecek bazı mikroorganizmaların ölmesine sebep olur. Bu durumda kan kültürü testinden beklenen sonuç elde edilemez. Kan kültür şişelerinin dondurulması bazen şişelerin patlamasına da yol açabilir.

Kan kültürü şişelerinin laboratuvara ulaştırılması:

Kan kültürü şişelerinin laboratuvara ulaştırılması için 2 yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri taşıma personeli kullanılmasıdır. Taşıma personeli kullanılıyorsa, kan kültürü şişelerinin uygun taşıma çantalarından taşınması gerekir. Taşıma personelinin taşıma çantası dışında, elinde veya cebinde kan kültür şişesi taşımasına müsaade edilmemelidir.

kan kültürü şişelerini taşıma için pnömotik sistem kullanılıyorsa, kan kültür şişelerini gönderirken pnömatik sistem kullanım kurallarına tam olarak uyulmalıdır.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN