-->

Üçlü negatif meme kanseri nedir?

Yorum Gönder
Üçlü negatif meme kanseri, meme kanser hücrelerinde östrojen (ER) ve progesteron (PR) hormon reseptörleri ile insan epidermal büyüme faktörü “Her2” reseptörü bulunmamasıdır. Bu reseptörleri negatif olan meme kanserlerine “üçlü negatif meme kanseri” veya “triple negatif meme kanseri” adı verilir. Üçlü negatif meme kanserinde bu reseptörler yoluyla etki edecek ilaçlar kullanılamaz, kullanılsa da etkili olmaz. Diğer meme kanserlerine göre daha agresif ve daha kötü prognoza sahip olduğu düşünülen üçlü negatif meme kanseri daha çok gençlerde görülür. 

Üçlü negatif meme kanseri nedir?


Hücrelerin yüzeyinde reseptör adı verilen özel proteinler bulunur. Bu proteinler hücre dışından gelen uyarıları hücre içine ilettiğinden hücrenin duyu organları sayılabilir. Meme hücreleri bu reseptörlere bağlanan hormon ve büyüme faktörlerine göre büyüyüp gelişir ve fonksiyon görürler. Çoğu meme hücresinde olduğu gibi meme kanseri hücreleri de bu reseptörlere sahiptir ancak bazı hücrelerde bu reseptörlerin biri veya birkaçı bulunmayabilir. Eğer reseptörlerin üçü birden bulunmuyorsa bu tip meme kanserlerine “üçlü negatif meme kanseri” adı verilir.

Üçlü negatif meme kanseri


Meme kanserinde reseptörlerin pozitif olmasının anlamı nedir?

Meme kanserinde reseptörlerin pozitif olması kişinin hormon tedavisi veya Her2 hedef tedavilerinden fayda göreceğini gösterir. Bu tip tedaviler verildiğinde meme kanser hücrelerinin büyümesi yavaşlar ve hatta durdurulabilir.   

Meme kanserinde reseptörlerin negatif olmasının anlamı nedir?

Meme kanserinde reseptörlerin negatif olması kişinin hormon tedavisi veya Her2 hedef tedavilerinden fayda görmeyeceğini gösterir. Bu sebeple Tamoksifen veya aromataz inhibitörleri gibi hormon tedavisi veya Trastuzumab, pertuzumab, lapatinib ve neratinib gibi Her2 proteinini hedefleyen tedaviler üçlü negatif meme kanseri hastalarında işe yaramayacaktır.

Üçlü negatif meme kanseri görülme sıklığı nedir?

Meme kanserlerinin %20’si üçlü negatif meme kanseridir.

Üçlü negatif meme kanseri daha çok kimlerde görülür?

Gençler: Üçlü negatif meme kanseri daha çok 50 yaşın altındaki meme kanseri hastalarında görülür.
Irk: Üçlü negatif meme kanseri daha çok Afrika kökenli Amerikalılarda ve İspanyol kökenli olanlarda görülür. Asya kökenli olanlarda bu kanser tipi daha nadirdir.
BRCA1 mutasyonu olanlar: BRCA mutasyonu tespit edilen kadınların %70’indeki meme kanseri daha çok üçlü negatif meme kanseridir.

Üçlü negatif meme kanserinin özellikleri nelerdir?

Bu tip meme kanserleri diğer meme kanserlerine göre daha agresif ve daha kötü prognoza sahiptir. Yapılan bilimsel çalışmalarda üçlü negatif meme kanserinin meme dışına yayıldığı ve tedavi sonrası tekrarlama (nüks) riskinin daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Üçlü negatif meme kanseri nasıl tedavi edilir?

Bu tip meme kanserleri kemoterapi, cerrahi tedavi ve radyoterapi ile tedavi edilir.  Yapılan tetkiklerde elde edilen sonuçların cerrahi, onkoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp uzmanlarının birlikte çalışarak hastanın değerlendirilmesi sonucu tedavi planı şekillenir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN