-->

Antidiüretik hormon (ADH) testi nedir ?

Yorum Gönder
Antidiüretik hormon testi, kandaki antidiüretik hormon (ADH) hormonunun seviyesini ölçer.
ADH, vazopressin veya arjinin vazopressin (AVP) isimleriyle de bilinir. ADH, hipotalamus tarafından üretilir. Hormonun görevi; vücudun su ihtiyacına göre böbrekler tarafından idrar olarak atılan sıvı miktarını kontrol etmektir.
Bu kontrolun yapılamadığı durumlarda, yani ADH miktarı az ise,  böbrekler yoluyla fazla miktarda su kaybedilir. Tam tersi durumda, yani ADH miktarı fazla olduğunda ise, böbreklerden sıvı atılımı kısıtlanacağıdır.

ADH nereden salgılanır ?


adh testi

ADH, beyinde hipotalamusta üretildikten sonra arka hipofize gönderilir. Burada depolanan ADH, vücudun suya olan ihtiyacına göre salgılanarak, böbreklerden suyun geri emilimini düzenler.

Diabetes insipidus adı verilen ADH miktarının az olduğu veya böbreklerin ADH’a yanıt veremediği durumlarda idrarın yoğunluğu azalırken, kanın yoğunluğu artar. Bunun sonucu olarak bir yandan susuzluk hissedilirken, bir yandan da sık sık idrar yapma ihtiyacı duyulur.
ADH fazla salgılandığında ise çok fazla sıvı böbreklerden geri emileceği için idrarın yoğunluğu artarken, kan hacmi de artacak ancak kanın yoğunluğu azalacaktır.
Kandaki sodyum miktarı başta olmak üzere diğer elektrolitleri de göreceli olarak azalacağından, kişinin sıvı elektrolit dengesi bozulacaktır. Bu durumda kişi kendini kötü hissedecektir.

ADH testi için gerekli örnek nedir ?

Test koldan alınan kan örneğinde yapılır.

ADH testi neden yapılır ?
  • Hiponatremi adı verilen ve kanda sodyum seviyesinin az olduğu durumların sebebinin araştırılmasında,
  • Diabetes insipidus hastalığından kuşkulanıldığında ADH testi yaptırılması istenebilir.
ADH testi normal değerleri nelerdir ?

Aşağıda verilen değerler testin yapıldığı laboratuvara, kullanılan metoda ve testin yapıldığı cihaza göre değişiklik gösterebilir.
Yetişkinlerde kanda: 1-5 pg/mL arasındadır.

Anormal sonuçlar ne ifade eder ?

ADH eksikliği: Diabetes insipidus durumu iki şekilde olabilir:

Santral diabetes insipidus: ADH azlığının sebebi, hipotalamustan üretimin az olması veya arka hipofizden ADH salgılanmasının azlığıdır. Sebebi kalıtımsal bir bozukluğa bağlı olabileceği gibi, kafa travması, beyin tümörü veya ansefalir ve menenjit gibi enfeksiyonlara bağlı olabilir.

Nefrojenik diabetes insipidus durumu ise ADH olmasına rağmemn böbreklerin ADH’a yanıtı azalmıştır. Bu durumda da sebep kalıtımsal olabilir. Bunun yanında, çeşitli böbrek hastalıklarında da ADH’a yanıt azalabilir.

Testin sonucunu etkileyen faktörler nelerdir ?
  • Alkol alımı ADH düzeyini azaltır.
  • Fenitoin, morfin antagonistleri, lityum, beta adrenerjik ilaçlar ADH düzeyini azaltır.
  • Asetaminofen, barbitüratlar, histamin, karbamazepin, kolinerjik ajanlar, östrojen, nikotin, tiazid grubu diüretikler gibi ilaçlar ADH düzeyini artırır.
Test sonuçları mutlaka doktorunuz tarafından değerlendirilmelidir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN