-->

Tüberküloz kültürü nedir, nasıl yapılır ?

Yorum Gönder
Tüberküloz (Tbc); Mycobacterium tuberculosis adı verilen basille oluşan, % 80’i akciğerde olmak üzere bütün organlarda görülebilen bulaşıcı bir hastalıktır.
Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi edilen hastalarda ölüme yol açabilir. Günümüzde modern tedavi yaklaşımları ile tüberküloz hastalarında yüzde yüze yakın iyileşme sağlanabilir.
Tıptaki adı ile Tüberküloz, halk arasında ise verem hastalığı veya ince hastalık olarak bilinen, Mikobakteri tüberküloz kompleks ve diğer mikobakteri türlerinin laboratuvar ortamında üretilip, adlarının belirlenmesi işlemine tüberküloz kültürü veya daha doğru bir tabirle "mikobakteri kültürü" adı verilir.

Tüberküloz kültürü kimlere yapılır ?


Verem (tüberküloz) hastalığı belirtileri gösteren kişilerde aktif hastalık olup olmadığını belirlemek ve tüberküloz hastalığı nedeniyle tedavi gören hastalarda tedavinin etkinliğini anlamak amacıyla istenir.

 Laboratuvara gelen Tüberküloz kültürü için gelen, örnekler kabul edilirken nelere dikkat edilmelidir ?

Balgam: Ardışık 3 gün, sabah ilk çıkarılan balgam alınır. Hastanın ağız temizliği yapıldıktan sonra yapılması önerilir. Tükürük kabul edilmez.

İdrar: Ardışık 3 gün sabah idrarının tamamı, temiz ve kapaklı bir tüpte laboratuvara gönderilir.
Diğer örnekler yeterli miktarlarda alınarak, kapalı kaplarda, uygun şartlarda laboratuvara gönderilir.

Tüberküloz kültürü hangi örneklerden yapılır ?
 • Balgam,
 • Bronkoalveoler lavaj mayi,
 • Mide suyu,
 • İdrar,
 • Beyin omurilik sıvısı (BOS),
 • Plevra sıvısı,
 • Perikart sıvısı,
 • Asit sıvısı,
 • Eklem sıvısı,
 • Doku örnekleri,
 • Kan,
 • Kemik iliği,
 • Apse,
 • Gaita (büyük abdest).
Tüberküloz kültürü nasıl yapılır ?

tüberküloz kültürü

Öncelikle tüberküloz kültürü yapılırken, biyolojik tehlikeyi en aza indirecek özel cihazlara ve tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışan kişi eldiven, gözlük, maske, koruyucu elbise kullanmalı ve bu işlemler mikrobiyolojik güvenlik kabininde yapılmalıdır.
Tüberküloz kültürü için laboratuvara gelen örneklere (steril vücut sıvıları hariç) dekontaminasyon işlemi uygulanır. Dekontaminasyon, tüberküloz etkeni olan mikobakteriler dışındaki, mikroorganizmaların öldürülmesi demektir.
Diğer mikroorganizmaların öldürülme işlemi tamamlandıktan sonra, çöktürme sonucunda oluşan çökeltiden alınarak, bu mikroorganizmaların üreyebilmeleri için özel hazırlanmış besiyerlerine ekim yapılır. Ekilen bu besiyerleri 37 derecede bekletilir.

Çökeltiden alınarak, ARB (aside dirençli bakteri) boyama, kinyoun boyama, florokrom boyama için preparatlar yapılır. Bütün klinik örneklerde veya şüpheli koloniden hazırlanan preparatlarda olası mikobakteriyel enfeksiyonu sağlamak için ARB aranır. ARB boyama sonucunda, mikroskopta incelenerek,  kültür sonucunu beklemeden mikobakteri varlığı tesbit edilebilir.
Tüberküloz kültürü günümüzde, her yönden donanımlı büyük hastanelerde özel üretilen modern cihazlarda da otomatik olarak yapılmaktadır.

Tüberküloz kültürü ne kadar sürede sonuçlanır?

Tüberküloz kültürü ekildikten sonra 6 hafta 37 derecede bekletilir. Bu süre içinde her gün üreme olup olmadığı kontrol edilir.
Üreme varsa, üreyen kolonilerden alınarak 'Aside dirençli bakteri' boyama işlemleri ve mikobakterinin türünün belirlenmesi için tiplendirme yapılır. Hangi ilacın etkili olduğunu belirlemek için ise antibiyotik duyarlılık testi yapılır. Üreme yoksa üreme olmadı diye kesin sonuç verilir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Yorum Gönder

loading...
EMAİL gönder yazılar ADRESİNE GELSİN