Kategori: Laboratuvar

Laboratuvar

Büyüme hormonu testi

Growth hormon ya da Türkçe adıyla büyüme hormonu testi akromegali hastalığının teşhisi yanında büyüme hormonu eksikliği olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılır. Büyüme hormonu beyinde ön hipofiz tarafından salgılanır. Egzersiz, …
Laboratuvar

PT nedir?

PT, protrombin zamanı adı verilen testin kısa adıdır. PT testi PTZ olarak da bilinmektedir.   PT testi kan pıhtılaşması için geçen süreyi gösteren bir testtir. Kanama problemi olan kişilerde hastalığa …
Laboratuvar

eGFR nedir?

eGFR, hesaplanmış glomerüler filtrasyon hızı anlamına gelen İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, eGFR testi böbreklerin fonksiyonunu değerlendirmek için yapılır. Bilindiği gibi böbrekler vücutta bulunan atık ürünlerin …
Laboratuvar

Anti kardiyolipin antikor testi

Uygun olmayan kan pıhtılaşması, tekrarlayan düşüklerin sebebinin belirlenmesi veya antifosfolipid sendromu veya diğer otoimmün hastalıkların değerlendirilmesi için anti kardiyolipin antikor tahlili yapılabilir. Kardiyolipin antikorları vücudun bağışıklık sistemi tarafından üretilen …